آموزش رودوزی سنتی و امروزی

رودوزیهای سنتی


1- رودوزيهاي سنتي
رودوزي آن دسته از صنايع دستي کشور ماست که طي آن طرحها و نقوش سنتي با ابزاري ساده نظير سوزن، قلاب و غيره و با بهره گيري از انواع نخهاي رنگين يا فلزي بر روي پارچه هاي بدون نقش به وجود مي آيد.


2- چهار گروه اصلي روزدوزيهاي سنتي
1. رودوزي با حذف تار و پود؛
2. رودوزي با نخهاي رنگي؛
3. رودوزي با زمينه پر؛
4. رودوزي با افزودنيهاي تزئيني؛


3- نمونه هايي از رودوزيهاي با نخهاي رنگي
1. چشمه دوزي :
قديمي ترين رودوزي اصفهان است که معمولاً روي کتاب سفيد يا رنگي با نخهاي همرنگ يا رنگي انجام مي شود. اين دوخت به وسيله نقشه و شمارش الياف کتاب صورت مي گيرد.

2. سکه دوزي :
عبارت است از بيرون کشيدن تعدادي تار، پود يا هر دو از نقطه يا نقاط معيني از پارچه و پر کردن جاي آن با سوزن، به طوري که نقشي از آن پديد آيد.

3. شبکه دوزي :
معمولاً روي پارچه کتاني، ابريشمي و پشمي ظريف، در اطراف کارهاي قلابدوزي انجام مي شود. باقت پارچه بايد ساده باشد. محل شبکه را قبلاً روي پارچه تعيين کرده، نخهاي پارچه را به اندازه لازم مي کشند. براي دوخت آن از نخ همرنگ يا رنگي استفاده مي کنند.


4- دو نمونه از رودوزيهايي که با (نخهاي رنگي) انجام مي شود
1. قلاب دوزي :
ابتدا نقوش، روي پارچه شسته شده منتقل و پس از آن پارچه به کارگاه بسته مي شود. نخ را به پشت کارگاه مي برند و قلاب فلزي را که داراي دسته چوبي است از روي نقش در پارچه فرو مي کنند. نخ زير پارچه را به دور قلاب و پيچيده، قلاب را مي چرخانند و از پارچه بيرون مي آورند.

2. برودري دوزي (دندان موشي) :
ابتدا روي نقشه را با نخ دولا دوخته، بعد روي آن را دندان موشي مي دوزند. سپس بين نقشه هايي که در وسط دوخته مي شود، بندهايي ايجاد مي کنند. براي دوختن اين بندها، نخ را سه مرتبه از يک طرف به طرف ديگر مي برند و دور اين نخها را از سمت راست به چپ دندان موشي مي کنند، تا پر شود.


5- دو نمونه از رودوزي با زمينه پر
1. بخارا دوزي :
از تزئينات سنتي ايران است که بيشتر روي پارچه هاي چلوار يا کتاب و به ندرت بر روي پارچه هاي ابريشمي انجام مي شود. پس از انتقال نقش روي پارچه، از نخهاي ابريشم تابيده به حالت توپردوزي کوتاه و بلند، استفاده مي کنند.

2. سوزن دوزي بلوچ :
کار با نخهاي دمسه به رنگهاي تند بر پارچه هاي کتان انجام مي شود.


6- دو نمونه از رودوزي با افزودنيهاي تزئيني
1. مليله دوزي :
دوختن مليله بر پارچه را مليله دوزي مي گويند. مليله يا نقره اي يا طلايي است که ميانش مثل لوله خالي باشد. مليله معمولاً بر پارچه هاي مخمل يا ترمه دوخته مي شود.

2. نقره دوزه :
هم رديف مليله دوزي است و معمولاً روي پارچه مخمل، ابريشم، تافته، اطلس، توري و کتان انجام مي شود. نقره، سيمهاي نازکي از طلا يا نقره است که مانند نخ با کمک سوزني که قطر آن متناسب با ضخامت نقره مصرفي است، بر پارچه نقش مي اندازند.


7- رودوزيهاي تلفيقي
پس از انتقال طرح مورد نظر روي پارچه ساتن يا مخمل با دوختن پولکهاي مطلا، مليله و منجوقهاي الوان روي طرح آن را پر مي کنند. در اين تزئينات، گاهي فلزاتي شبيه سکه به رنگهاي مختلف به کار مي برند.

نوشته شده در شنبه یکم مهر ۱۳۹۱| ساعت 16:50| توسط فيروزه مصفا|قالب جدید وبلاگ پيچك دات نت